سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :احمد سیدپور

آژانس عکس همشهری

هفتمین روز نمایشگاه بین المللی کتاب تهران