سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس : سیاسی

عکاس :رضا نوراله

آژانس عکس همشهری

نخستین جلسه علنی دادگاه محمدرضا خاتمی

نخستین جلسه علنی محمدرضا خاتمی به اتهام نشر اکاذیب مربوط به مصاحبه وی با سایت رو در رو با حضور اصحاب رسانه در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت،بدون حضور عکاسان برگزار شد.