سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :حسین طهرانی

آژانس عکس همشهری

جلسه شورای شهر تهران

اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه ۱۰ اردیبهشت) ساماندهی مؤسسات و مراکز آموزشی علمی کاربردی شهرداری را مورد بررسی قرار دادند