چهارشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :مونا فاضلی

آژانس عکس همشهری

خسارات سیل در روستای شاکریه دشت آزادگان

زمین‌ها و خانه‌های روستای سیل‌زده شاکریه از توابع دشت آزادگان، پس از افزایش سطح رودخانه کرخه، زیر آب رفته است.