پنج شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :اکبر بدرخانی

آژانس عکس همشهری

ویزیت رایگان ساکنان منطقه‌ای محروم در روز دندانپزشک

حضور پزشکان و دانشجویان جهادگر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پالایین، روستایی از توابع استان تهران، لبخند رضایت را بر لبان اهالی این منطقه محروم به ارمغان آورده است.