چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

سرویس : شهری

عکاس :حسین طهرانی

آژانس عکس همشهری

نشست اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اصحاب رسانه

نشست اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اصحاب رسانه در موزه حیات وحش هفت چنار برگزار شد. در این نشست اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا از موفقیت طرح نوروزی شهر تهران و اینکه تهران می تواند پایتخت نوروز شود سخن گفته شد. محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی، الهام فخاری رییس کمیته های هنر و اجتماعی، حسن خلیل آبادی رییس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری، حجت نظری رییس کمیته های ورزش و مشارکت های اجتماعی و احمد مسجد جامعی رییس کمیته دینی شورای اسلامی شهر تهران در این نشست حاضر بودند.