شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :حامد خورشیدی

مردم خوزستان خود را برای جنگ با سیل آماده می کنند

جهاد مردمی با سیل

از روستاهای کوچک تا شهرهای بزرگ همچون سوسنگرد؛ مردمان خوزستان و به خصوص ساکنان حاشیه کرخه، دز و کارون با بالا آمدن آب خود را برای مهمان ناخوانده و مهمانی تلخ سیل آماده می کنند؛ زن و مرد و پیر و جوان خاک را با بیل داخل کیسه ها و گونی ها می ریزند تا ۳۰ سال بعد از جنگ تحمیلی دوباره سنگر بسازند البته نه در مقابل دشمن خارجی بلکه پیش روی بلای طبیعی که می خواهد زندگیشان را ببلعد؛ آن ها حالا آماده می شوند تا با آب و قهر زمانه جهاد کنند و از آن چه برایشان باقی مانده از جان تا مال باقی ماندیشان را نجات دهند. گزارش تصویری عکاس همشهری را از روستاهای سیل زده خوزستان می بینید.