جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :حسین طهرانی / اصفهان

آژانس عکس همشهری

زاینده رود میزبان گردشگران نوروزی

با رهاسازی آب در بستر زاینده‌رود و رسیدن آن به شهر اصفهان، زاینده رود در نصف جهان میزبان گردشگران نوروزی شده است.