شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

سیل در آق قلا

شهرستان آق قلا از توابع استان گلستان با وقوع سیل در این استان زیر آب رفته است.