جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :مونا فاضلی

آژانس عکس همشهری

نمایشگاه زنان و تولید ملی

چهاردهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی از ۱۵ تا ۲۴ اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران در بوستان گفت و گو در حال برگزاری می‌باشد.