پنج شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :احمد سیدپور

آژانس عکس همشهری

«آیین چراغ خاموشی نیست» یادبود هنرمندان درگذشته سال ۹۷