پنج شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :امیر ادهم

آژانس عکس همشهری

اختتامیه همایش تهران چهار دهه معماری و طرح های شهری

اختتامیه همایش تهران چهار دهه معماری و طرح های شهری، پنج شنبه ۹ اسفند ماه با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران،تنی چند از اعضای شورای شهر تهران، معماران، طراحان پروژه‌های شهری و تهران‌شناسان در فرهنگستان هنر برگزار شد.