چهارشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :مونا فاضلی

آژانس عکس همشهری

بازدید رییس شورای اسلامی استان تهران از روزنامه همشهری

دکتر الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش و رییس شورای اسلامی استان تهران، ظهر امروز چهارشنبه ۸ اسفند ماه با حضور در روزنامه همشهری ضمن دیدار و گفتگو با مهران کرمی مدیرمسئول و شهریار شمس سردبیر همشهری از بخش‌های مختلف تحریریه روزنامه همشهری بازدید کرد.