جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۷

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

نهمین روز سی و هفتمین نمایشگاه فیلم فجر