چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :امیر رستمی

آژانس عکس همشهری

گذری بر شهرک واوان

شهرک واوان در شهرستان اسلام شهر یکی از شهرستان های استان تهران است که در نزدیکی تپه واوان از تپه های تاریخی متعلق به دوره ساسانی است قرار گرفته است.