دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :احمد سیدپور

آژانس عکس همشهری

شب موسیقی انقلاب با حضور دکتر پیروز حناچی شهردار تهران