یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :امیر ادهم

آژانس عکس همشهری

نمایشگاه «اقتدار ۴۰»

در این نمایشگاه ۵۶۰ محصول دفاعی در ۱۱ حوزه مختلف که به دست متخصصان داخلی طراحی و تولید شدند،در مصلی امام خمینی تهران به معرض نمایش گذاشته شده است.