یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :احمد سیدپور

توزیع گوشت و مرغ دولتی در میادین میوه و تره بار شهرداری