شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :علیرضا طهماسبی

آژانس عکس همشهری

اهتزاز بزرگترین پرچم ایران در باغ موزه دفاع مقدس

بزرگترین پرچم جمهوری اسلامی ایران در مجموعه باغ موزه دفاع مقدس به اهتزاز درآمد.