شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :امیر رستمی

مراسم آغاز دهه فجر با حضور حناچی - شهردار تهران