سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷

سرویس : دریافتی

عکاس :امیر گلی پور

آژانس عکس همشهری

همایش دوچرخه سواری به مناسب روز هوای پاک در منطقه ۲۲

همایش دوچرخه سواری به مناسب روز هوای پاک در روز سه شنبه های بدون خودرو با مشارکت شهردار ، مدیران شهری و شهروندان منطقه ۲۲ از میدان المپیک تا دریاچه شهدای خلیج فارس به مسافت حدود ۶ کیلومتر برگزار شد.