چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷

سرویس : سیاسی

عکاس :محمد عباس نژاد فرد

آژانس عکس همشهری

در حاشیه جلسه هیات دولت