شنبه ۱ دی ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

چهارمین همایش فصلی مدیران شهرداری تهران

چهارمین همایش فصلی مدیران شهرداری تهران ۱ دی ۱۳۹۷ با حضور محمدعلی افشانی شهردار سابق تهران و پیروز حناچی شهردار تهران در برج میلاد برگزار شد.