پنج شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :مهدی بیات

آژانس عکس همشهری

نمایشگاه نقاشی «واحد خاکدان» در گالری ماه

نمایشگاه انفرادی نقاشی‌های واحد خاکدان تا ۲۰ آذرماه در گالری ماه برپاست.