چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

سرویس : سیاسی

عکاس :امیر پناه پور

آژانس عکس همشهری

در حاشیه جلسه هیأت دولت