دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :محمدصادق حیدری

آژانس عکس همشهری

جشنواره انار در فرهنگسرای اشراق

هفتمین جشنواره انار (صد دانه یاقوت) از چهاردهم آذرماه لغایت سوم دی‌ماه ،در فرهنگسرای اشراق پذیرای شهروندان و مشتاقان انار است.