یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :حسین طهرانی

آژانس عکس همشهری

جلسه شورای اسلامی شهر تهران