شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷

سرویس : ورزشی

عکاس :جانبخش _ عباسی _ خیرخواه

آژانس عکس همشهری

ورزشگاه آزادی در آستانه دیدار نهایی لیگ قهرمانان آسیا