چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :حسن شیروانی

آژانس عکس همشهری

نمایش میدانی «رسول»

نمایش میدانی «رسول» به کارگردانی سعید اسماعیلی و بازی حمیدرضا نعیمی، کاظم هژیرآزاد و حبیب دهقان‌نسب از ۶ تا ۱۸ آبان هر شب ساعت ۱۹ تا ۲۱ در بوستان نوروز مجموعه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد روی صحنه خواهد رفت.