چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷

سرویس : استان ها

عکاس :پریسا امیرقاسم خانی

آژانس عکس همشهری

زنان شالیکار اطراف ماسوله

هوا بارانی بود از آن باران های که دل ادم غنج می زند بنشیند و یک لیوان قهوه و... دوربین را برداشتم نزدیکی های ماسوله بودیم لباس های رنگی زنان شالیکار روحم را پرواز می داد شایدهمین باعث شد در گل و لای فرو بروم و یاد برود باران یکریز می بارد باران خنک و خنک