چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :محمد عباس نژاد فرد

آژانس عکس همشهری

افتتاح مرکز کنترل ترافیک هوشمند تهران

بزرگترین مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک تهران بزرگ (مانیتورنگ فاتب) با حضور فرمانده نیروی انتظامی کشور و رئیس شورای شهر تهران افتتاح شد.