یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :مونا فاضلی

آژانس عکس همشهری

روز جهانی کودک مبارک!

از کودکان کار در فرصت مناسبتری تجلیل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها كودك كار كودك