شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

تهرانگردی از جنوب تا شمال تهران

شهردار تهران سید محمد علی افشانی بمناسبت روز تهران و بهمراه احمد مسجد جامعی و محمد جواد حق شناس و شهرداران مناطق تهران در آستانه روز تهران به بازدید از بناهای تاریخی شهر رفتند.