یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :حسین اینانلو

آژانس عکس همشهری

نواختن زنگ شروع سال تحصیلی جدید توسط رییس شورای شهر تهران

مهندس محسن هاشمی رفسنجانی رییس شورای شهر تهران، صبح امروز یکشنبه اول مهر ماه با حضور در هنرستان دخترانه نمونه دولتی نیکان زنگ شروع سال تحصیلی جدید را برای دانش آموزان این هنرستان به صدا درآورد.