یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

سرویس : اقتصادی

عکاس :پریسا امیر قاسم خانی

آژانس عکس همشهری

نگاه طلایی

یک روز عادی در بازار طلای تهران اگر کمی دقت کنید، نگاه‌های طلایی را می‌بینید که با لذتی وصف ناشدنی به برق طلایی زنجیرها چشم می‌دوزند و خسته نمی‌شوند، بخصوص اگر یک زن باشید.