پنج شنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۷

سرویس : دریافتی

عکاس :زهرا پرزیوند

آژانس عکس همشهری

اجلاس سراسری مدیران سازمان بیمه سلامت

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، استقرار سازمان الکترونیک را اولویت اصلی این سازمان بیمه‌گر خواند. مهندس طاهر موهبتی در دومین روز اجلاس سراسری مدیران سازمان بیمه سلامت با ‏رویکرد پایش و نظارت در مشهد مقدس گفت: برنامه عملیاتی سازمان بسیار باید جدی گرفته شود. برنامه عملیاتی یک کار جمعی بوده ‏و ارزیابی عملکرد مدیران کل استان‌ها بر اساس همین برنامه انجام می‌شود.‏ وی افزود: استقرار سازمان الکترونیک نیز باید با اولویت پیگیری شود. تا پایان آبان ماه موضوع بررسی اسناد الکترونیک در اصفهان به ‏نتیجه می‌رسد و بعد از آن باید در استان‌های دیگر نیز اجرایی شود.‏

رییس هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت بیان کرد: ایده‌آل‌ترین حالت، الکترونیکی شدن تولید سند تا رسیدگی اسناد است. مباحثی مثل ‏هم‌پوشانی بیمه‌ای و اجرای راهنماهای بالینی و نظام ارجاع باید در استان‌ها بیشتر از همیشه پیگیری شود.‏

رییس هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت با بیان این‌که  اجرای قانون باید جدی گرفته شود، گفت: نظارت‌ها باید بیشتر از همیشه انجام ‏شود و مدیران کل استانی باید در عرصه حضور داشته و بر تمام امور اجرایی واقف باشند.