سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

افتتاح و بهره برداری از دور برگردان غیر هم سطح مدرس و تونل آرش- اسفندیار

صبح امروز دوشنبه ۱۹ شهریورماه ،مراسم افتتاح و بهره برداری از دور برگردان غیر هم سطح بزرگراه مدرس و تونل آرش- اسفندیار بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی با حضور مهندس سید محمد علی افشانی شهردار محترم تهران برگزار شد .