جمعه ۱۶ شهریور ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :احمد سیدپور

آژانس عکس همشهری

مسابقه «دویدن برای صلح» در محوطه دریاچه شهدای خلیج فارس