یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

تهران گردی مسجد جامعی با موضوع غدیر

بازدید از یک کافه قدیمی در باغ موزه قصر، حضور در مخزن تصاویر و نوشته ‌های خطی کاخ گلستان، بازدید از خانه علامه آملی در منطقه ۱۱ و حضور در خیابان سی تیر از برنامه های تهران گردی این هفته احمد مسجد‌ جامعی عضو شورای شهر تهران بود.