شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷

سرویس : استان ها

عکاس :احمد سیدپور / سیستان و بلوچستان

آژانس عکس همشهری

عطشناک ترین سرزمین

قلب مردم سیستان مثل کویر ترک‌های عمیقی دارد، لیکن به جان خریده‌اند درد دیده نشدن را، که سیستان بماند و ایران بماند.