چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :اکبر بدرخانی

اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت

در اختتامیه سومین جشنواره فیلم سلامت، جایزه ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با عنوان :تصویر استاد« توسط وزیر بهداشت به مهدی هاشمی برای ایفای نقش ماندگار دکتر محمد قریب اهدا شد