جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

تهرانگردی احمد مسجد جامعی

احمد مسجد جامعی به همراه تهرانگردان و اصحاب رسانه صبح امروز جمعه ۱۲ مرداد ماه از خانه و مسجد مستوفی الممالک، خانه ظهیرالاسلام و قنات پارک شهر بازدید کردند.