دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

اختتامیه اولین دوره رقابت های نشاط و سالمندی

اختتامیه اولین دوره رقابت های نشاط سالمندی با حضور سید محمدعلی افشانی شهردار تهران برگزار شد و از نفرات برتر تقدیر شد.