سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

نشست باغ‌های گمشده تهران

نشست «باغ‌های گم‌شده» از مجموعه نشست‌های مشترک کمیته معماری و طرح‌‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران و جامعه مهندسان مشاور ایران روز سه‌شنبه ۲۶ تیرماه با حضور اعضای شورای شهر برگزار شد.