سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

نشست سخنگوی شورای شهر تهران

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در نشست خبری روز سه شنبه به سوالات خبرنگاران در حوزه شهری پاسخ داد.