دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

جلسه شورای معاونین و شهرداران مناطق شهر تهران با حضور شهردار تهران

دوازدهمین جلسه شورای معاونین مناطق و شهرداران مناطق شهر تهران عصر امروز دوشنبه ۲۵ تیر ماه با حضور مهندس سید محمد‌علی افشانی شهردار تهران برگزار شد.