یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

جلسه شورای شهر تهران

سید محمود میر لوحی رییس کمیته اقتصادی شورای اسلامی شهر تهران در هفتاد و ششمین جلسه شورا گفت: متاسفانه به رغم ضرورت صدور اسناد مالکیت در شهرک ها و تاکید در برنامه های سوم و چهارم هنوز این مهم صورت نگرفته به طوری که برخی شهرک های مهم و قدیمی نظیر آتی ساز و اکباتان با این مشکل دست به گریبان هستند .