شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :مسعود خامسی پور

آژانس عکس همشهری

بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران

بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران از اردیبهشت ماه آغاز شده است. این نخستین بازسازی گسترده موزه از ابتدای تأسیس تا به امروز است. در این بازسازی گنجینه و گالری‌های موزه مرمت و نورهای و تهویه‌های موزه تعویض خواهند شد. بازسازی موزه دست‌کم تا پایان شهریور ۹۷ ادامه خواهد داشت.