چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

افتتاح کمیته حقوق شهروندی در شورای شهر تهران

امروز چهارشنبه ۱۳ تیرماه آیین افتتاح کمیته حقوق شهروندی با حضور شهیندخت مولاوردی ،دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور شهروندی، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران،ابراهیم امینی و علی اعطا در محل شورای شهر تهران برگزار شد.