دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

تماشای مسابقه فوتبال تیم‌های ملی ایران و پرتغال در ورزشگاه آزادی تهران

فوتبال دوستان تهرانی و طرفداران تیم ملی فوتبال ایران برای تماشای مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و پرتغال در ورزشگاه آزادی تهران حضور یافتند و برای دومین بار تماشای جمعی یک مسابقه فوتبال از طریق ویدئوپروژکشن را در فضایی پرشور و هیجان و در کنار خانواده‌های خود از روی سکوهای آزادی تجربه کردند.